Najlepsiuctovnik.sk / LITVÁK & Patners s.r.o., Bratislava

Najlepsiuctovnik.sk / LITVÁK & Patners s.r.o., Bratislava

Ing. Marcel Litvák Feliks

Pluhova 78
831 03 Bratislava
IČO: 44661959
DIČ: 2022794620

Informácie o kancelárii Najlepsiuctovnik.sk / LITVÁK & Patners s.r.o., Bratislava

Účtovná kancelária Bratislava - najlepsiuctovnik.sk

 

Najlepsiuctovnik.sk (LITVÁK & Partners s. r. o., Bratislava) poskytuje komplexné spracovanie účtovníctva, miezd a personalistiky, problematiky daní, odvodov a optimalizácie nákladov, zakladanie s.r.o. a poradenstvo.

Zaručujeme vám odbornosť, diskrétnosť a profesionalitu v každom ohľade. Nezaťažujte sa sledovaním legislatívnych zmien v oblasti účtovníctva a daní, venujte sa plne svojej podnikateľskej činnosti.

Spracovanie účtovníctva s.r.o. balíky služieb už od 20 € / mesiac (vrátane daňového priznania). Prejsť na cenník >>

 

Naše služby:

 • vedenie účtovníctva SR a ČR (jednoduché, podvojné)
 • spracovanie miezd + hlásenia na úrady + vstup a výstup zamestnancov
 • daňové priznanie pre daň z príjmov + účtovné výkazy
 • daňové priznanie pre DPH + kontrolný výkaz, súhrnný výkaz
 • daň z motorových vozidiel
 • výkaz INTRASTAT, vykazovanie trojstranných obchodov
 • zastupovanie pred daňovým úradom
 • komunikácia s daňovým úradom, sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
 • elektronické podania na úrady
 • spracovanie všetkých druhov reportov
 • registrácia pre DPH

 

Doplnkové služby: 

 • daňovo uznateľné výdavky a ako na ne
 • vzťahy závislých osôb a dokumentácia ekonomickej činnosti závislých osôb - od 2014 sa špeicálne sledujú zahraničné spriaznené osoby a od 2015 aj domácie spriaznené osoby
 • registrácia novej s.r.o. a živností (reps. a.s. a družstva)
 • zmeny v Obchodnom a živnostenskom registri
 • podnikanie v Českej republike (založenie firmy, povinnosti konateľa, kde virtuálne sídlo a preposielanie pošty, elektronický podpis v ČR, komunikácia s úradmi, vedenie účtovníctva ČR v Bratislave)
 • účtovníctvo neziskových organizácií

 

V rámci podvojného účtovníctva zabezpečujeme:

 • spracovanie dokladov, predkontácia, účtovný rozvrh
 • pri spracovaní dokladov sa overujú doklady aj z daňového hľadiska
 • vedenie pokladničnej knihy, účtovného denníka
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku, výsledovky, súvahy
 • spracovanie daňového priznania k DPH
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO, PO

 

V rámci jednoduchého účtovníctva zabezpečujeme:

 • triedenie a uloženie účtovných dokladov
 • informácie o ekonomických ukazovateľoch
 • overenie dokladov z daňového hľadiska
 • vedenie peňažného denníka
 • evidencia záväzkov a pohľadávok
 • evidencia majetku, daňové odpisy
 • spracovanie daňového priznania k DPH
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov FO

 

Potrebujete sa stať platcom DPH:

 • založili ste s.r.o. a potrebujete sa v krátkom čase stať platcom DPH?
 • povinná registrácia
 • dobrovoľná registrácia
 • možnosti

 

Potrebujete vykonať zmeny v živnostenskom oprávnení alebo Obchodnom registri?

 • meníte konateľa
 • meníťe sídlo
 • doplňujete predmety podnikania
 • príprava a podanie dokumentov za poplatok 99 

 

Chcete si dať skontrolovať účtovníctvo vedené interne?

 • máte interného účtovníka alebo asistentku, ktorý administruje nahratie účtovných dokladov do Vami zakúpeného účtovného softvéru?
 • dajte si účtovníctvo skontrolovať a osloboďte sa od povinnosti sledovať aktuality v legislatíve - za našich klientov to robíme my

 

Uvažujete nad podnikaním z Českej republiky?

 • podnikanie v Českej republike je podobné ako podnikanie v SR, je však jednoduchšie
 • začasť podnikať v Českej republike môžete zhruba do 1 týždňa od rozhodnutia ísť do toho
 • nepotrebujete nikde cestovať, všetko sa dá vybaviť pohodlne z Bratislavy
 • dokonca aj vedenie účtovníctva je možné realizovať z Bratislavy
 • využite naše skúsenosti a atraktívne ceny za túto službu od založenia, cez správu a účtovníctvo českej s.r.o.

 

Novinky a ďalšie informácie:

Novinky z oblasti firemných financií, účtovníctva a daní na našej Facebookovej stránke: Najlepsiuctovnik.sk FB >>

A sledujte aj náš blog o účtovníctve a daniach v SR na stránke Najlepsiuctovnik.sk Blog >>

Prejsť na cenník >> 

Fotografie a videá

S kým môžete prísť do kontaktu?

Najlepsiuctovnik.sk

LITVÁK & Partners s.r.o.

Ing. Marcel Litvák Feliks

Pluhová 78

831 03 Bratislava

Mobilný telefón: +421 902 909 350

Email: marcel@najlepsiuctovnik.sk

 

 

 

Cena za služby Najlepsiuctovnik.sk / LITVÁK & Patners s.r.o., Bratislava

Služba Cena
Vedenie podvojného účtovníctva (vrátane daňového priznania + závierky + výkazov) od 20 € / mesiac
Vedenie jednoduchého účtovníctva (vrátane daňového priznania + závierky + výkazov) dohodou

Spracovanie daňového priznania právnickej osoby / fyzickej osoby s reálnymi výdavkami / fyzickej osoby paušalistu

(iba klienti, ktorým nevedieme účtovníctvo - naši klienti majú službu v cene paušálu)

v cene paušálu

Spracovanie miezd

od 5,50 € / osoba

Založenie s.r.o. za 1 eur

Zmeny v s.r.o.

Virtuálne sídlo a skenovanie účtovných dokladov bezplatne

dohodou

od 4,90 eur

 

Prejsť na Kompletný cenník >>

Čím sa zaoberáme?

účtovníctvo dane mzdy poradenstvo

Kde nás nájdete?